நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான
மாதிரி தொகுத்தறி தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ் மீடியம்
ஆங்கிலம் மீடியம்

TERM 3 SA IV STD SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313

TERM 3 SA ENGLISH 4 STD GOPINATH KBT TLR 9578141313

TERM 3 SA SCIENCE ENGLISH MEDIUM R.GOPINATH SG TEACHER 9578141313

TERM 3 SA IV STD TAMIL SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313-2

TERM 3 MATHS TAMIL MEDIUM GOPINATH KBT TLR 9578141313-1

TERM 3 SA SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM R.GOPINATH SG TEACHER 9578141313

TERM 3 SA IV STD SOCIAL SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313 (1)-2

 

*தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணக்கு
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்*

தயார்
பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்….
💪💪💪💪💪💪

தயாரிப்பு

🌈📡🔬🛶⏳☂️♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here