நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு

பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான
மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ் மீடியம்

TERM 3 MATHS TAMIL MEDIUM GOPINATH KBT TLR 9578141313

TERM 3 SA IV STD SOCIAL SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313 (1)-1

TERM 3 SA IV STD SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313-1

TERM 3 SA ENGLISH 4 STD GOPINATH KBT TLR 9578141313

TERM 3 SA IV STD TAMIL SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313-1

*தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணக்கு
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்*

🌈📡🔬🛶⏳☂️♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here