தொடக்க நிலை* *ஆசிரியர்களுக்கான* CRC -தேதி மாற்றம் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான CRC வரும் வெள்ளிக்கிழமை 22-3-19 அன்று 50% (I -Batch) ஆசிரியர்களுக்கும்,மீதமுள்ள 50 % ஆசிரியர்களுக்கு சனிக்கிழமை 23-3-19 அன்றும் 50% (II -Batch) ம் நடைபெற உள்ளது…!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here