📡📹📹🧬📡📽⏳🔭⏳🔬🔬தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு
*ஒளி சிதறல் இராமன் விளைவை நிறப்பிரிகை* ஒளிச்சிதறல் மூலம் பல்வேறு நிறங்கள் பிரிதலை வகுப்பறையில் உருவாக்கி மாணவர்களிடத்தில் அறிவியல் ஆர்வம் தேடல் ஏற்படுத்திய நிகழ்வு….

📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here