2018-2019
*பள்ளி வேலை நாட்கள்*

*ஜுன்- 00+20=20*

*ஜூலை – 20+24=44*

*ஆகஸ்ட் – 44+21=65*

*செப்டம்பர் – 65+15= 80*

*அக்டோபர் – 80+20=100*

*நவம்பர்-100+20=120*

*டிசம்பர்-120+16=136*

*ஜனவரி -136+19=155*

*பிப்ரவரி-155+20+175*

*மார்ச் -175+21=196*

*ஏப்ரல் -196+14=210*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here