2019 மார்ச்  பொது தேர்வுநடைபெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரையிலானமாணவர்களுக்கு மார்ச்மாத  பள்ளி வேலை நாள்அட்டவணை:

01.03.19 – வெள்ளி பிற்பகல்மட்டும்

02.03.19 – சனி

03.03.19 – ஞாயிறு

04.03.19 – திங்கள் முழுவேலை நாள்

05.03.19 – செவ்வாய்பிற்பகல் மட்டும்

06.03.19 – புதன்  பிற்பகல்மட்டும்

07.03.19 – வியாழன் பிற்பகல் மட்டும்

08.03.19 – வெள்ளி பிற்பகல்மட்டும்

09.03.19 – சனி

10.03.19 – ஞாயிறு

11.03.19 – திங்கள் பிற்பகல்மட்டும்

12.03.19 – செவ்வாய்பிற்பகல் மட்டும்

13.03.19 – புதன் பிற்பகல்மட்டும்

14.03.19 – வியாழன்விடுமுறை

15.03.19 – வெள்ளி பிற்பகல்மட்டும்

16.03.19 – சனி

17.03.19 – ஞாயிறு

18.03.19 – திங்கள் விடுமுறை

19.03.19 – செவ்வாய்பிற்பகல் மட்டும்

20.03.19 – புதன் விடுமுறை

21.03.19 – வியாழன் முழுவேலை நாள்

22.03.19 – விடுமுறை

23.03.19 – சனி

24.03.19 – ஞாயிறு

25.03.19 – திங்கள் பிற்பகல்மட்டும்

26.03.19 – செவ்வாய் முழுவேலை நாள்

27.03.19 – புதன் பிற்பகல்மட்டும்

28.03.19 – வியாழன் முழுவேலை நாள்

29.03.19 – வெள்ளி பிற்பகல்மட்டும்

30.03.19 – சனி

31.03.19 – ஞாயிறு

தயவுசெய்து  சரி பார்த்துகொள்ளவும்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here