சரண் விடுப்பு இருந்து வரக்கூடிய பணப்பலன்கள் வரிக்கு உட்பட்டது அல்ல என்ற சில கருத்துக்கள் பரவி வருகிறது ஆனால் 1 ஜனவரி 2019ஆம் ஆண்டு INCOME TAX  துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் கூடுதலான வருமானம் என்பது தெளிவாக காட்டுகிறது எனவே சரன் விடுப்பு எடுப்பான வரிகளுக்கு உட்பட்டது என தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது அதற்கான இணைப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளது

 

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here