அரசுப் பணியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ்களின் உண்மை தன்மை பெறுவது அந்தந்தத் துறை அதிகாரிகளின் பணியாகும். இதற்கு பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எவ்வித கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. முதல்வரின் தனிப்பிரிவு பதில்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here