அரசுப் பள்ளி ஆசிரியனின் பெருமையைப் பாருங்கள்.

எங்களது ஆசிரியரை இடம் மாற்ற வேண்டாம் என முதன்மைக் கல்iவி அலுவலரின் கால்களில் விழுந்து கதறும் செங்கம் மேனிலைப் பள்ளி மாணவிகள். இந்நிகழ்வு எந்த தனியார் பள்ளியிலாவது நிகழுமா. இது தான் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே உள்ள பாசப் பிணைப்பு. அரசு பள்ளி ஆசிரியரை அவமதிக்கும் பல பேருக்கு தெரியட்டும். அரசுப் பள்ளி ஆசிரியன் எவ்வளவு சிறந்தவன் என்று.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here