தமிழகத்தின் முதல் ஒன்றும். வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அமைந்த ஒருங்கிணைந்த பள்ளி…!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here