ஆசிரியர்கள் மீதுஎடுக்கப்பட்ட 17Bநடவடிக்கைகள்அனைத்தும் ரத்து..தொடக்கக் கல்விஇயக்குநர் அறிவிப்பு.”

இச்செய்தி தற்போதுகாவேரி செய்திகள்தொலைக்காட்சியில் மட்டும்வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.இதரதொலைக்காட்சிகளில்வெளியாகவில்லை. எனவேமுறையான அரசுஆணையோ அல்லதுசெயல்முறையோவெளியிடப்பட்டால் மட்டுமேஉறுதியான செய்தியாககருத இயலும். அது வரைகாத்திருப்போம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here