*திருச்செங்கோடு ஜேக்டோ- ஜியோ கூட்டு நடவடிக்கை குழுவின் கூட்டு தீர்மானம்-24.01.2019.*

அனைத்து ஆசிரியர்களின் எதிர்கால மற்றும் வாழ்வாதார மீட்டெடுப்பு காலவரையறையற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அனைத்து சங்க நிர்வாகிகள் நேரில் பள்ளி சென்று அழைப்பு விடுத்தும், அலைபேசி வழியாக அழைப்பு விடுத்தும் ஆசிரியர்களின் *பொதுநலன் கருதாது தங்களது நலனையே பெரிதாக கருதி பள்ளி சென்ற *அரசு மற்றும் நிதியுதவிபள்ளி ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்களிடம்* பெற்ற உறுப்பினர் சந்தா தொகையை திருப்பி தருவது எனவும், மேலும் இனி வருகின்ற வருடங்களில் அவர்களிடம் ஆண்டு சந்தா வசூல் செய்வதில்லை எனவும், சங்கம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அவர்களை அழைப்பதில்லை எனவும், அவர்களுக்கு சங்கம் சார்ந்த எத்தகைய ஒத்துழைப்பையும் வழங்குவதில்லை எனவும். இனி பள்ளிப்பணிகளில் இளையோர் அவர்களது வகுப்பு பணிகளை மட்டும் கவனம் செலுத்துவது எனவும், அலுவலகப் பணிகளில் உதவப்போவது இல்லை எனவும்,
சங்கம் சார்ந்த அனைத்து WHATSAPP குழுவில் இருந்து அவர்களை நீக்குவது எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
– *இவண் திருச்செங்கோடு ஜாக்டோ-ஜியோ கூட்டு நடவடிக்கை குழு.*

1) தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் ௯ட்டணி
2) தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி.
3) தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி.
4) தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here