வர வர இருக்கும் புதிய மாத ஊதிய பட்டியல் தயாரிப்பிற்கான வெப்சைட்டில் தங்களுடையவிவரங்களை பதிவு செய்து அதன் மூலமாகவே விடுமுறை cl/El/ Ml/ EL surrender மற்றும் pf loan மற்றும்இதர விவரங்களை  apply செய்ய வேண்டும் இதன் மூலமே தங்களுடைய salary slip பெறமுடியும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

📕IFHRMS-Integrated Financial And Human Resources Management System 🖥

👉Website:  https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tnta

https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tnt

a

 

https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tnta

 

https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tnta

👉click sigin-enter user name -password-login

👉Click IFHRMS Open

U ask ID andand passw your bill preparation incharge officer.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here