முதலாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் தமிழ் பாடத்திற்கான FA-B

tvmteachers term materials
 FA(B) QUESTIONS

FIRST STANDARD
தமிழ் 
 
இந்த பதிவில் முதலாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்   தமிழ் பாடத்திற்கான நான்கு FA-B   கேள்வித்தாள்கள்    கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து   பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் 
 
தமிழ்-1 பருவம்-3 –FA(B)  -1
 
தமிழ்-2 பருவம்-3-FA(B)  -2
 
தமிழ்-3 பருவம்-3-FA(B)  -3
 
தமிழ்-4  பருவம்-3-FA(B)  -4

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here