பள்ளிகளில் ATTENTANCE APP மூலம் மாணவர்களின் வருகை பதிவுகளை மாவட்ட ஆய்வு அலுவலர்கள் கண்காணித்தல் சார்ந்து கூடுதல் மாநில திட்ட இயக்குனரின் செய்முறைகள்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here