1 முதல் 5 வரை கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 3

*ஆசிரிய நண்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மாணவர்களின் பெயர் எழுதுவதில் இருந்த இடப்பற்றாக்குறை குறைபாடு நீக்கப்பட்டது*

நன்றி

ஜெ.கில்பர்ட் ராஜா,
இ.நி.ஆசிரியர்,
காடையாம்பட்டி ஒன்றியம்,
சேலம் மாவட்டம்.
ஃபோன் : 9976795740.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here