இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம், பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் , சுற்றுப்புற சுகாதாரம் சார்ந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கான பேச்சு கட்டுரை மற்றும் ஓவியப் போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பாக மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here