பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க பள்ளிகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here