விழாக்களின்போதும் சுபநிகழ்ச்சிகளின்போதும் மக்கள்அதிகம்கூடுவர்.கும்பல்பெருகுமிடங்களில்ஏற்படுகின்ற அசுத்தங்களினால், காற்று மாசடைகிறது.தூய்மை கெடுகிறது.

சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதிப்படைகிறது..

   காற்றின் மூலம் தொற்று நோய்களைத் தருகின்றகிருமிகளும் பாக்டீரியாக்களும், மக்களைத் தாக்குகின்றன.உடல் நலத்தைக் கெடுக்கின்றன..

    மக்கள் வெளியிடும் கரியமில வாயுவை தன்னுள் இழுத்துவைத் துக்கொள்ளும் சக்தி மாவிலைக்கு உண்டு. காய்ந்துஉலர்ந்து விட்ட மா இலைகளிலும் அதன் சக்தி குறையாது.

       மாவிலை ஒரு கிருமிநாசினி. இதற்கு துர் தேவதைகளைவீட்டிற்குள் நுழைய விடாமல் தடுக்கும் சக்தியும் உண்டு.மேலும் மாவிலை அழுகுவது கிடையாது. முறையாக காய்ந்துஉலரும். இதுபோல், வாழ்க்கையும் கெட்டுப்போகாமல்நீண்டகாலம் நடைபெற்று முற்றுபெற வேண்டும் என்றநம்பிக்கையுடன், மங்கலம் பெருக மாவிலைத் தோரணம்கட்டுகிறோம்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here