🙏🏻🙏🏻💪💪💪💪💪💐💐
இனிய காலை வணக்கம்
அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பயன்படும் அனைத்து இணையதளங்களின் முகவரிகள் அனைத்தையும் தொகுத்து

*INTERNET BROWSER தயார் செய்து GOOGLE PLAY STORE ல் PUBLISH செய்துள்ளேன்…*

பின்வரும் முகவரியைப் பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wSAMYBROWSER_8329393

நமது நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொண்டு பயனடையச் செய்யுங்கள்

என்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தில்

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💪💪💪💪💪🎉🎊🎉
📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ. ஒ. தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here