அரசு மற்றும் அரசுஉதவிபெறும் பள்ளிகளில்கல்வியாண்டின் இடையில்ஓய்வு பெறும்ஆசிரியர்களுக்கு மறுநியமனம்வழங்குவதற்கான்கட்டுப்பாடுகளை பள்ளிக்கல்வித்துறைவெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மைச்செயலாளர் பிரதீப்யாதவ்வெளியிட்டுள்ளஅரசாணை:

மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தீர்ப்பின் அடிப்படையில், 2019-2020-ஆம் கல்விஆண்டில் இருந்து அரசுமற்றும் அரசு உதவி பெறும்தொடக்க, நடுநிலை,உயர்நிலை மற்றும்மேல்நிலைப் பள்ளிகளில்கல்வியாண்டின் இடையில்ஓய்வுபெறும்ஆசிரியர்களுக்கு மறுநியமனம் வழங்குவதற்குநெறிமுறைகள்வெளியிடப்படுகிறது.

கல்வியாண்டின் இடையில்ஆசிரியர்கள் பணியில்இருந்து ஓய்வு பெறும்போது ஆசிரியரின்றிமாணவர்களின் கல்விநலன் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதைக்கருத்தில் கொண்டு அந்தஆசிரியரின் பண்பு,நடத்தை திருப்தியாகஇருந்தாலும், தொடர்ந்துபணிபுரியும் வகையில்உடல் தகுதி பெற்றிருக்கவேண்டும்.

உபரி ஆசிரியர்பணியிடங்கள்: உபரிஆசிரியர் பணியிடங்கள்இருந்தால் பணி நிறைவுசெய்தவர்களை மறுநியமனம் செய்யக்கூடாது.மாணவர்களின் நலன்கருதி உபரி பணியிடம்அல்லாத ஆசிரியர்களைமறுநிர்ணயம் செய்யும்போது, கல்வியாண்டின்இடையில் ஓய்வு பெறும்ஆசிரியர்களுக்குவிருப்பத்தின்அடிப்படையில்மறுநியமனம்வழங்கப்படும். உபரிபணியிடம் அல்லாதஆசிரியர்கள் ஓய்வுபெறுவதற்கு முன்னர்பெற்ற ஊதியத்தையே மறுநியமன ஊதியமாக வழங்கவேண்டும்.

உபரி ஆசிரியர்கள்எண்ணிக்கை ஒவ்வொருஆண்டும் செப்டம்பர் 30 ஆம்தேதிக்குள் தயார்செய்யப்பட வேண்டும்.

அரசு உதவி பெறும்பள்ளிகளில் கூட்டுமேலாண்மையில்இயங்கினால் அந்தநிர்வாகத்தின் கீழ்செயல்படும் பள்ளிகளுக்குகூடுதலாக உள்ள உபரிஆசிரியர் பணியிடங்களைபணிநிரவல்செய்யவேண்டும். இந்தஉபரி பணியிடங்களைமாற்றம் செய்வது குறித்துபள்ளிக்கல்வித்துறைநடவடிக்கை மேற்கொள்ளவேண்டும். பணி நிரவல்செய்யப்படும் ஆசிரியர்அடுத்த கல்வியாண்டுதொடங்கும் போதோஅல்லது அதற்கு முன்னரோபணியில் சேர வேண்டும்.

வேறு பள்ளிக்குச் செல்லமறுத்தால்… அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில்மானியம் தொடர்ந்துவழங்கி வரும் நிலையில்உபரியாக கண்டறியப்பட்டஆசிரியர்களை வேறுபள்ளிக்கு மாற்றம் செய்யஅந்தப் பள்ளி நிர்வாகம்மறுத்தால் அந்தப்பள்ளியின் மானியத்தைநிறுத்த நடவடிக்கைமேற்கொள்ள வேண்டும்.உபரியாகக் கண்டறியப்பட்டஆசிரியர் பணியிடத்துடன்பணிநிரவல் செய்து,தேவையுள்ள பள்ளிக்குமாறுதல் அளித்து,பணியில் இருந்துவிடுவிக்கப்பட்டபின், அந்தஆசிரியர் பணி நிரவல்செய்த பள்ளிக்குமாறுதலில் செல்லமறுத்தால், அவ்வாறுபணியில் இருந்துவிடுவிக்கப்பட்ட நாளில்இருந்து உபரியாகப்பணிபுரிந்த நாள்களுக்குபணப்பலன் மறுக்கப்படவேண்டும்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here