நாய்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்திருந்தால் இப்படித் துரத்தும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இல்லையென்றால், நீங்கள் நாய்களைக் கண்டு பயந்து ஓடினாலும், அவை என்னவோ ஏதோவென்று துரத்துவதற்கான சாத்தியம் இருக்கிறது. முதலில் உங்கள் பயத்தைக் கைவிடுங்கள். நாய்களைக் கவனிக்காத மாதிரி இயல்பாக நடந்து சென்று பாருங்கள். அவையும் உங்களைக் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும். உங்களால் நாய்களுக்கு ஏதும் துன்பம் வராது என்ற நம்பிக்கையை விதைத்துவிட்டால், அவை உங்களை நண்பனாகப் பார்த்துவிடும். முயன்று பாருங்கள், அஜய்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here