ஆசிரியரின்றி உபரியாக உள்ள பணியிடங்கள் – மாவட்ட வாரியாக பாடவாரியாக பட்டியல் வெளியீடு!

surrender 1.8.17.pdf’

01.08.2017 நிலவரப்படி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஆசிரியரின்றி உபரியாக உள்ள பணியிடங்களை இயக்குநரின் பொதுத் தொகுப்பிற்கு சரண் செய்யப்பட வேண்டிய பணியிடங்கள் விபரம் மாவட்ட வாரியாக, பாட வாரியாக, GO எண் உட்பட விரிவான விளக்கத்துடன் கூடிய தொகுப்பு

மாவட்ட வாரியாக பாடவாரியாக பட்டியல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here