திரு.ஶ்ரீதர்குழுவின்(CPS)அறிக்கையில் புதியஓய்வூதிய திட்டத்தை சிலமாற்றங்களுடன்தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தஅரசுக்கு பரிந்துரைசெய்துள்ளதாக தகவல்.பழைய ஓய்வூதியதிட்டத்தை மீண்டும்நடைமுறை படுத்தவாய்ப்பில்லை எனவும்தகவல்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here