ஆலமரம் பூக்குமா, டிங்கு?

ஆலமரத்தின் பூக்கள் மற்ற தாவரங்களைப்போல் வெளிப்படையாகப் பூப்பதில்லை, விகாஷ். பழத்துக்குள்ளேயே பூவும் இருக்கிறது. ஓர் ஆலம் பழத்தை எடுத்து நறுக்கிப் பார்த்தால் உள்ளே பூ இருப்பது தெரியும். இதை Neutral flowers என்று விஞ்ஞானிகள் அழைக்கின்றனர்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here