6-8 வகுப்புகளுக்கு ஒரே மாதிரியான பருவத்தேர்வுகள் நடத்துதல் குறித்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!! & தேர்வுகளுக்கான அட்டவணை வெளியீடு!!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here