டெங்கு, சிக்கன் குனியா, பறவை காய்ச்சல் போன்ற வைரஸ் காய்ச்சலை தடுக்கும் சித்த மருந்துகள்
 தமிழக அரசு மூலம் டெங்குவை குணப்படுத்தும் சித்த மருந்துகள் அருமையாக செயல்படுகிறது
 நிலவேம்பு குடிநீர் எல்லா சுர நோயாளி களும் அருந்தலாம் அளவு 60 மி.லி இரண்டு முதல் நான்கு வேளை நோய் தீவிரம் தகுந்தார் போல .
சுரம் வராமலும் இருக்க இதே நில வேம்பு குடிநீர் அருந்தலாம் ஒரு வேளை மட்டும்
 பப்பாளி இலை சாறு டெங்கு நோய் நிலையில் ஏற்படும் பிலேட்லெட் (platelet) எண்ணிக்கையை வெகு விரைவில் அதிகரிக்க செய்கிறது அளவு 10 மி.லி நான்கு வேளை
 இவை பல நோயாளிகளை குணமடைய செய்தது
 இத்துடன் மலைவேம்பு சாறும் 10 மி.லி எடுக்கவும் கிடைக்கவில்லை எனில் மற்ற இரண்டும் பயன்படுத்தலாம்
 இவற்றுடன் தண்ணீர் அதிகம் எடுத்து கொள்வது மிக மிக அவசியம்
 இவ்வாறே டெங்குவை சித்த மருந்துகள் கட்டு படுத்துகிறது குணமாக்குகிறது

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here