10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தாள்

10 வகுப்பு சமூக அறிவியல்
அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தாள்
Collection

Thank to
S ஆரோக்கிய ஜேசு
வரலாறு பட்டதாரி ஆசிரியர்.
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
சத்திய விஜயநகரம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here