நிர்வாக பள்ளியில் – தலைமையாசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை – கடைசி தேதி :16.12.2018

ICF இணைப்பு பெட்டி தொழிற்சாலை பள்ளியில் முதல்வர் பணி மாதச்சம்பளம் 35 ஆயிரம் மற்றும் இந்தி, கணக்கு, அறிவியல், உடல் திறன் மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி ஆகிய பாடங்களை நடத்துவதற்கு பயிற்சி பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்களை நியமிக்க முடிவு

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here