தலைமைஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு, தூய்மை பாரத இயக்கம் தொடர்பான போட்டிகளை அனைத்து பள்ளிகளிலும் 3/12/2018அன்று நடத்தி பள்ளி அளவில் மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here