ஜாக்டோ- ஜியோ மற்றும் தமிழக அரசு இவற்றிற்கிடையே நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட வில்லை

ஜாக்டோ- ஜியோ மற்றும் தமிழக அரசு இவற்றிற்கிடையே நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட வில்லை.

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here