ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும்

ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும் என்ற பழமொழியை வயதான பெரியவர் ஒருவர் கூறுவதை வாத்துக் குஞ்சு வானதி கேட்டது. இரையைத் தின்பதை விட்டுவிட்டு பெரியவர் சொல்வதை கூர்ந்து கேட்கலானது.

கூட்டத்தில் இருந்த இளைஞர் ஒருவர் “இந்தப் பழமொழி ஏதோ தனது சொந்தப் பிள்ளையை கவனிக்காது மற்றவர்களின் பிள்ளைகளை வளர்த்தால் போதும் தனது பிள்ளை தாமாகவே வளரும் என்று கூறுவது போல் உள்ளதல்லவா?” என்றார்.

அதற்கு அப்பெரியவர் “இதன் உண்மையான பொருள் வேறு விதமானது. அதாவது நமது நாட்டில் மாமியார் மருமகளுக்கு இடையே பிரச்சினைகள் காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது.

சில இடங்களில் மாமியார் மருமகளைக் கொடுமைப்படுத்தவும் செய்கின்றனர். இந்தப் பழமொழி மருமகள் கொடுமையை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கூறப்பட்ட ஒன்றாகும்.

மாமியார் மருமகள்களுக்கிடையே ஏற்படுகின்றன பிரச்சினைகளை ஒழித்து விட நம் முன்னோர்கள் எண்ணினா. அதற்காக அவர்கள் இந்தப் பழமொழியின் மூலமாக ஒருவிதமான அறிவுரையை வழங்கிச் சென்றுள்ளனர்.

அதாவது இப்பழமொழியில் தன்பிள்ளை என்பது தன் மகனைக் குறிப்பிடுகிறது. ஊரான் பிள்ளை என்பது கைப்பிடித்த மற்றவர் பெற்றெடுத்த மகளை அதாவது மருமகளை குறிக்கிறது.

பிறர் பிள்ளையாகிய மருமகளை ஊட்டி வளர்த்தால், தன் பிள்ளையாகிய மகன் தானே வளர்வான் என்பதே இந்தப் பழமொழி கூறும் உண்மையான கருத்தாகும்.” என்று கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here