தஞ்சாவூர் தொல்லியல் துறை நினைவுச் சின்னங்களை கட்டணம் இன்றி பார்வையிட அனுமதி

தஞ்சாவூர் தொல்லியல் துறை நினைவுச் சின்னங்களை கட்டணம் இன்றி 19.11.2017 முதல் 25.11.2017 வரை மாணவர்கள் பார்வையிட அனுமதி தஞ்சாவூர், மனோரா, ராஜராஜன் அகள்வைப்பகம்(Museum s)
With Regards,

Office of the Assistant Director,
Archaeology officer(i/c),
Department of archaeology,
East Main Street,
Palace Campus,
Thanjavur- 613 001.
Phone: +914362273623, +918838929779

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here