2009க்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் SSTA அமைப்புடன் சேர்ந்து சமவேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற ஒற்றை கோரிக்கைகாக போராட ஆயத்தம்!!!


2009க்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் SSTA அமைப்புடன் சேர்ந்து சமவேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற ஒற்றை கோரிக்கைகாக போராட ஆயத்த கூட்டம். இடம் :- CEO OFFICE வளாகம், மதுரை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here