வாக்காளர் பட்டியலில் வரிசை எண், பாகம் எண் அறிந்து கொள்ள கீழ்க்கண்ட link யைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

http://electoralservicessearch.azurewebsites.net/searchbyname.aspx

http://electoralservicessearch.azurewebsites.net/searchbyname.aspx

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here