பள்ளி மாணவர்கள் பெயர் பட்டியல் EMIS அடிப்படையில் தயாரித்தல் குறித்து அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here