வாக்காளர் பட்டியலில் வரிசை எண், பாகம் எண் அறிந்து கொள்ள மேற்கண்ட link யைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here