ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம்

ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம் என்ற பழமொழியை மரத்தின் அடியில் இருந்த கூட்டத்தில் பெண் ஒருத்தி கூறுவதை பட்டாம்பூச்சி பார்வதி கேட்டது.

பழமொழி குறித்த விளக்கம் ஏதும் கிடைக்கிறதா என தேனை உறிஞ்சுவதை விட்டுவிட்டு பட்டாம்பூச்சி பார்வதி உற்சாகத்துடன் கவனிக்கலானது.

அப்பொழுது கூட்டத்தில் இருந்த மற்றொரு பெண் “இந்தப் பழமொழி ஏதோ திருமணம் செய்வதற்கு பொய் சொல்வது தவறல்ல; அதுவும் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, ஆயிரம் பொய் சொல்வது கூட தவறல்ல என்ற பொருளை அல்லவா தருகிறது?” என்று கேட்டாள்.

கூட்டத்தில் இருந்த பெண்களில் வயதான பெண்மணி ஒருவர் “திருமணத்தையும் அதனால் உருவாகும் பந்தத்தையும் நமது நாட்டில் உயர்வாகக் கருதுகிறோம்.” என்றார்.

எனவே தான் ‘திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன’, ‘திருமணம் என்பது ஆயிரங் காலத்து பயிர்’ போன்ற, திருமணம் பற்றிய வாக்கியங்கள் கூறப்படுகின்றன” என்றார் அவர்.

“ஆகையால் திருமணம் செய்வதற்காக பொய் சொல்வதில் தவறில்லை என்று கூறும் பழமொழி எப்படி உருவாகியிருக்க முடியும் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும்” என்றார் அவர்.

ஒரு திருமணம் என்றால் முதலில் பெண் கேட்டுச் செல்ல வேண்டும். பின்னர் வீடு பார்ப்பது விசாரிக்க வேண்டும்.

அதன்பின் நிச்சயதார்த்தம் செய்ய வேண்டும்.

திருமணத்திற்கான நகை மற்றும் துணிமணி வாங்க வேண்டும்.

பின் முகூர்த்தம் பார்த்து திருமணம் முடிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, திருமணம் நடக்க பல்வேறு காரியங்களுக்காக இரு வீட்டாரும் போய் வந்து இருப்பது அவசியமாகிறது. இதனை வலியுறுத்தவே “ஆயிரம் முறை போய் சொல்லிக் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும்” என்ற பழமொழி உருவானது.

ஆனால் இன்றோ உண்மையான பழமொழியில் உள்ள ‘ஆயிரம் முறை போய் சொல்லி’ என்ற சொல் மருவி ‘ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம’ என்று ஆகிவிட்டது.” என்று கூறினார் அந்த வயதான பெண்மணி.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here