அடிப்படை விதிகள் அறிவோம் – Earned Leave – ஈட்டிய விடுப்பு பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம்!

🔵🔵தகுதிகாண் பருவத்தில் உள்ளவர்கள் *EL எடுத்தால் probation period தள்ளிப்போகும்.*

🔵🔵பணியில் சேர்ந்து *ஒரு வருடம்* முடிந்ததும் ஈட்டிய விடுப்பினை ஒப்படைத்து பணமாகப் பெறலாம். *ஆண், பெண் இருவரும்.*

🔵🔵தகுதிகாண் பருவம் முடிக்கும் முன்பு *(பணியில் சேர்ந்து 2 வருடங்களுக்குள்)* *மகப்பேறு விடுப்பு* எடுத்தால் அந்த வருடத்திற்கான *EL -ஐ ஒப்படைக்க முடியாது* *EL நாட்கள்* மகப்பேறு விடுப்புடன் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் (உதாரணமாக – அவரது கணக்கில் 10 நாட்கள் EL உள்ளது என்றால் மகப்பேறு விடுப்பில் அந்த *10* நாட்களை கழித்துவிட்டு *(180-10= 170)* மீதம் உள்ள *170 நாட்கள்* மட்டுமே வழங்கப்படும். எனவே *மகப்பேறு விடுப்பு* எடுக்கும் முன்பே கணக்கில் உள்ள *EL-ஐ* எடுத்துவிடுவது பயனளிக்கும்)

🔵🔵வருடத்திற்கு *17 நாட்கள்* EL. அதில் *15* நாட்களை ஒப்படைத்து பணமாகப் பெறலாம் .

🔵🔵மீதமுள்ள *2 நாட்கள்* சேர்ந்துகொண்டே வரும் அதை ஓய்வுபெறும் பொழுது ஒப்படைத்து பணமாகப் பெறலாம்.

🔵🔵 *21* நாட்கள் *ML* எடுத்தால் *ஒரு நாள் EL* கழிக்கப்படும்.

🔵🔵வருடத்திற்கு மொத்தம் *365 நாட்கள்*.இதை *17ஆல்* (EL) வகுத்தால் *365/17=21*.

🔵🔵எனவே *21 நாட்கள்* *ML எடுத்தால் ஒரு நாள் EL* என்ற கணக்கில் கழிக்கப்படுகிறது.

🔵🔵 மகப்பேறு விடுப்பு எடுத்த வருடத்தில் ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைக்கும் பொழுது , *மகப்பேறு விடுப்பு எடுத்த 6 மாதங்கள்* , மற்றும் *ML* எடுத்த நாட்கள் தவிர்த்து மீதம் வேலை செய்த நாட்களை *21* ஆல் வகுத்து *EL* கணக்கிடப்படும். *CL, RL*, தவிர வேலை செய்த நாட்களுக்கு மட்டுமே *EL* கணக்கிடப்படும்

🔵🔵 *ஒரு* *நாள் மட்டும் EL* தேவைப்படின் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

🔵🔵 அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் *வருடத்திற்கு 30 நாட்கள் EL* (ஆசிரியர்களுக்கு *17 நாட்கள்* மட்டுமே). அதில் *15 நாட்களை* ஒப்படைக்கலாம். மீதம் உள்ள *15 நாட்கள் சேர்ந்துகொண்டே வரும்*..அதிகபட்ச மாக *240 நாட்களைச்* சேர்த்து வைத்து ஒப்படைக்கலாம். அதற்கு மேல் சேருபவை எந்தவிதத்திலும் பயனில்லை.

🔵🔵மாறுதல் / பதவி உயர்வு / பணியிறக்கம் / நிரவல் போன்ற நிகழ்வுகளின் போது பழைய இடத்திற்கும் புதிய இடத்திற்குமிடையே குறைந்தது *8 கி.மீ* *(ரேடியஸ்)* இருந்தால் அனுபவிக்காத பணியேற்பிடைக்காலம் *EL* கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும். இதற்கு *30 நாட்களுக்குள்* விண்ணப்பிக்க வேண்டும். *90 நாட்களுக்குள்* கணக்கில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். *(குறைந்தது 5 நாட்கள்*. *160 கி.மீ க்கு* மேற்படின் அட்டவணைப்படி நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்)

🔵🔵ஒருமுறை சரண்டர் செய்த அதே தேதியில் தான் ஆண்டுதோறும் செய்ய வேண்டும் என்ற *கட்டாயம் இல்லை.* கணக்கீட்டிற்கு வசதியாக இருக்கவும் *Pay Rollல்* விவரம் குறிக்க எளிமையாக அமையவும் ஒரே தேதியில் *ஆண்டுதோறும் அல்லது இரண்டாண்டுகளுக்கு* ஒருமுறை சரண் செய்வது சிறந்தது. எவ்வாறாயினும் ஒரு ஒப்படைப்பு நாளுக்கும் அடுத்த ஒப்படைப்பு நாளுக்குமிடையே *15 நாட்கள்* ஒப்படைப்பெனில் ஓராண்டு / *30 நாட்கள்* ஒப்படைப்பெனில் இரண்டாண்டு இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.

🔵🔵ஒப்படைப்பு நாள் தான் முக்கியமே தவிர விண்ணப்பிக்கும் தேதியோ, அலுவலர் சேங்க்ஷன் செய்யும் தேதியோ, ECS ஆகும் தேதியோ அடுத்தமுறை ஒப்படைப்பு செய்யும்போது குறிக்கப்பட வேண்டியதில்லை.

🔵🔵 EL ஒப்படைப்பு நாளின் போது குறைந்த அளவு அகவிலைப்படியும் பின்னர் முன்தேதியிட்டு *DA* உயர்த்தப்படும் போது ஒப்படைப்பு நாளில் அதிக அகவிலைப்படியும் இருந்தால் *DA* நிலுவையுடன் சரண்டருக்குரிய நிலுவையையும் சேர்த்து சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். ஊக்க ஊதியம் முன்தேதியிட்டுப் பெற்றாலும் நிலுவைக் கணக்கீட்டுக் காலத்தில் ஒப்படைப்பு தேதி வந்தால் சரண்டர் நிலுவையும் பெறத் தகுதியுண்டு.

🔵🔵பணிநிறைவு / இறப்பின் போது இருப்பிலுள்ள *EL நாட்களுக்குரிய* *(அதிகபட்சம் 240)* அப்போதைய சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி வீதத்தில் கணக்கிடப்பட்டு திரள்தொகையாக ஒப்பளிக்கப்படும்.

🔵🔵அதிகபட்சம் தொடர்ந்து *180 நாட்கள் ஈட்டிய விடுப்பு* எடுக்கலாம். அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவ விடுப்பு எடுக்கலாம். 180 நாட்களுக்குமேற்பட்ட விடுப்புக்கு வீட்டுவாடகைப்படி கிடைக்காது

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here