க அகர வரிசை எழத்துக்கள் சக்கரம் இரா,கோபிநாத்

 

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
*மாணவர்களுக்கு* பயன்படும்

*TAMIL WHEELS*

*க* வரிசை

*தமிழ்ச் சக்கரங்கள்*

தொகுத்துள்ளேன் … தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here