தமிழ் எழுத்து சக்கரங்கள்

தமிழ் எழுத்து சக்கரங்கள் (pdf)

 

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
*மாணவர்களுக்கு* பயன்படும்

*TAMIL LETTERS WHEELS*

*எழுத்துச் சக்கரங்கள்*

தொகுத்துள்ளேன் … தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here