அரசாணை நிலை எண் 195,பள்ளிக் கல்வி (ஆ.தே)த்துறை நாள் 14-09-2018தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அரசாணை (நிலை)எண் 100 நாள் 22-05-2017 இல்திருத்தம் செய்வது குறித்துஅரசுப்பள்ளிப்பெற்றோர்களிடமோ,ஆசிரியர்அமைப்புகளிடமோ,அரசுப்பள்ளிமாணவர்களிடமோ அரசுத்

 

தேர்வுகள் இயக்ககம்கருத்துக் கேட்புநடத்தவில்லை எனத்தகவல் உரிமைச் சட்டம்மூலம் கேட்கப்பட்டகேள்விக்கு அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககத்தின்பொதுத் தகவல் அளிக்கும்அலுவலர் பதில்அளித்துள்ளார். கருத்துக்கேட்பு நடத்தாமல்ஆயிரக்கணக்கான ஏழைமாணவர்களின்எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும்முடிவை அரசுத் தேர்வுகள்இயக்குநர் அரசுக்குப்பரிந்துரைத்தது ஜனநாயகஅரசாளுகை நெறிகளுக்குஎதிரானது.

11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்கள்கல்லூரிக் கல்விச்சேர்க்கைக்குத்தேவையில்லை என்றநோக்கத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை திருத்தஅரசாணை வெளியிட்டதுதனியார் பள்ளிகளின்அழுத்தம் காரணமாகவேநடந்துள்ளது என்பது இதன்மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.

கல்லூரிக் கல்வி உள்ளிட்டஉயர்கல்வி வாய்ப்புகளைப்பெறுவதில் அரசுப்பள்ளிமாணவர்களை விட,தனியார் பள்ளிமாணவர்கள்அதிகமானோர் பயனடையவழி செய்யும் திருத்தஅரசாணையை பள்ளிக்கல்வித் துறை உடனேதிரும்பப் பெறவேண்டும்.அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும்ஏழை மாணவர்களின்உயர்கல்வி வாய்ப்புகளைப்பெறவதில் அனைத்துமாணவர்களுக்கும் சமமானவாய்ப்புகளை உருவாக்கபள்ளிக் கல்வித் துறை வழிசெய்யவேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here