4.கணக்கு

 

*ONE TOUCH VIDEO MATHS*
கணக்கு பாடம் சார்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்கள் இங்கு தொகுத்து வழங்கியுள்ளே. குழந்தைகளுக்கு கணிதம் சார்ந்த அனைத்தும் இங்கு வீடியோவாக தொகுத்துள்ளேன்.
*ஞா.செல்வகுமார் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here