தொடக்க , நடுநிலைப் பள்ளிகள் , உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்படும் இடம் -அரசாங்க நிலங்களை “:Tamil Nilam” தரவு தளத்தில் பதிவு செய்ய -இயக்குநர் உத்தரவு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here