அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களே  இங்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான தமிழ் வழி  மற்றும் ஆங்கில வழியில் அலகு தேர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள்  பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் மாணவர்களுக்கு     அலகு தேர்வுகளை நடத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் தகவல்களுக்கு 97864 51463இந்த அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி.


9th Unit Test Term 2: (Tamil medium)

9th science Unit 1 TEST TM (TERM-2 ).pdf
9th science Unit 2 TEST TM (TERM-2 ).pdf
9th science Unit 3 TEST TM (TERM-2 ).pdf
9th science Unit 4 TEST TM (TERM-2 ).pdf
9th science Unit 5 TEST TM (TERM-2 ).pdf

9th Unit Test Term 2: (English medium)

9th Science Unit 1 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 2 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 3 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 4 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 5 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 6 test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 7A test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 7B test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 8A test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 8B test EM (Term -2).pdf
9th Science Unit 9 test EM (Term -2).pdf

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here