மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும்
ஆங்கிலத்தில் வார்த்தை சக்கரங்கள்
தொகுத்துள்ளேன் … தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD…

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
*மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு* பயன்படும்

*வார்த்தை சக்கரங்கள்*

*ஆங்கிலத்தில்*

தொகுத்துள்ளேன் … தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here