பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இரு இணை இயக்குனர்கள் பதவி உயர்வு…

பள்ளி கல்வித துறையில், இணை இயக்குனர் குப்புசாமி,
இயக்குனராக பதவி உயர்வு….

மற்றொரு இணை இயக்குனர் உஷாராணியும் இயக்குனராக பதவி உயர்வு….

குப்புசாமி, இடைநிலைக்கல்வி திட்ட இயக்குனராகவும்

உஷாராணி, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் இயக்குனர் நிலையில் உறுப்பினராகவும் நியமனம்……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here