முன்அனுமதியின்றி பயின்ற உயர்கல்விக்கு பின்னேற்பு தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் விவரம் வழங்கக் கோரி தொடக்க கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here