இரா,கோபிநாத் மெல்லக் கற்கும மாணவர்களுக்கான வார்த்தைச் சக்கரங்கள் தமிழ்

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
*மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு* பயன்படும்
*வார்த்தை சக்கரங்கள்*
தொகுத்துள்ளேன் … தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்

📖📒📘📙📖📚📚
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here