டோல்கேட்டில் 3 நிமிடங்களுக்கு மேல் நின்றால் பணம் கொடுக்கவேண்டாம்-RTI


டோல்கேட்டில் 3 நிமிடங்களுக்கு மேல் நின்றால் பணம் கொடுக்கவேண்டாம் என்பதற்க்கான ,தகவல் அறியும் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல் அனைவரும் பத்திரப்படுத்தி எடுத்து வைக்கவும்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here